PRATS SALINS
 
Presentaciů
Thero·Salicornietalia
     Thero·Salicornion
     Thero·Suaedion
Limonietalia
     Suaedion·blanquetii
Juncetalia maritimi
     Puccinellion maritimae
     Juncion maritimi
     Plantaginion crassifoliae
 
 
Õndex > Sistemŗtica > Puccinellio-Salicornietea

Puccinellio-Salicornietea

Comentaris i preguntes / Questions and comments : email